napi evangelium


Napi evangélium


2014. augusztus 2. – Szombat

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.” Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét). Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.

Mt 14,1-12


Elmélkedés:

Az Isten országáról szóló beszédek után Máté evangélista feleleveníti Keresztelő János halálának körülményeit. Erre az ad alkalmat, hogy az emberek nincsenek tisztában Jézus személyével, és sokan azt gondolják róla, hogy Keresztelő János támadt fel benne. Mi lehetett az összehasonlítás alapja? János ugyan nem a megszokott módon élt, de különleges cselekedetei nem voltak. Rá is igaz, hogy a megtérést hirdette, s ezzel kiváltotta a vallási vezetők ellenszenvét. Ugyanezt a bűnbánatot és megtérést sürgető Jézus is megtapasztalhatta. És az ő sorsa is a halál lett.
Az ellentétes jellemű személyekre érdemes odafigyelnünk a történetben. Az egyik oldalon Keresztelő János az erkölcs nyílt védelmét, a veszéllyel is szembenéző bátorságot, a megalkuvás nélküliséget jelképezi. A másik oldalon a hatalmukat féltők, a féltékenység miatt semmilyen gonoszságtól vissza nem rettenők állnak. S úgy tűnik, hogy ez utóbbiak győzedelmeskednek. Legalábbis ideig-óráig, ha egyáltalán győzelemnek lehet nevezni, ha valaki gyilkosságot tervel ki s hajtat végre annak érdekében, hogy elhallgattassa az igazság mellett kiálló személyt. Máté evangélista fontosnak tartja megjegyezni, hogy a gonosz cselekedetről értesítik Jézust, aki elhagyja a vidéket, mert tudja, hogy János halálát követően az ő élete szintén veszélyben van, mint minden prófétáé, aki az igazságot hirdeti. De az igazság hirdetése még egy gyilkossággal sem szűnik meg.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Üdvözlégy, szent Úrnő, legszentebb Királynő, Isten Anyja, Mária! Te örökké Szűz, téged a mennyei Atya választott ki, megáldott szeretett Szent Fiad által a Vigasztaló Lélekkel, aki a kegyelem teljessége és a tökéletes jóság. Üdvözlégy, Isten palotája, Üdvözlégy, Isten lakóhelye, Üdvözlégy, Isten sátora, Üdvözlégy, Isten öltözéke, Üdvözlégy, te az Úr szolgálóleánya! Üdvözlégy, Istennek Anyja!
Assisi Szent Ferenc
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: