napi evangelium


Napi evangélium


2014. május 1. – Csütörtök, Szent József, a munkás

Abban az időben így tanított Jézus: „Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám, aki mégis elfogadja tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó. Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van; aki pedig nem hisz a Fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja.”

Jn 3,31-36


Elmélkedés:

A mai napon Szent Józsefre, Jézus nevelőapjára, mint a munkások védőszentjére emlékezünk. Szent József mindennapi kétkezi munkával, az ácsmesterség gyakorlásával biztosította családja megélhetését. Egyszerű ember volt, akiről az evangéliumok csak nagyon keveset árulnak el. Olyan ember volt, aki a kezdetektől fogva ismerte az isteni titkokat és hallgatott az álmában kapott isteni útmutatásokra. Éppen az ő egyszerűsége, igaz vallásossága, Istennek való engedelmessége, csendes életmódja és szorgalmas munkája bizonyítja azt, hogy nem kell rendkívüli cselekedeteket végrehajtani ahhoz, hogy valaki tetszésre találjon Isten előtt. E tulajdonsága példaként szolgál a mai családapák számára, akik hűségesek házastársukhoz, fontosnak tartják a vallásos értékek átadását gyermekeiknek és csendes munkájukkal bizonyítják családjuk iránti szeretetüket. Példaképe azoknak a munkásoknak és dolgozóknak, akik nem csupán pénzkereseti forrást látnak a munkában, hanem saját személyiségük kibontakoztatásának és a teremtés művébe való bekapcsolódásnak a lehetőségét is észreveszik benne.
Az ügyeskedés, mások becsapása, az anyagi javak felelőtlen kezelése helyett válasszuk a becsületes munkát! Milyen jó volna, ha mindenki megtalálná örömét a szorgalommal és becsülettel végzett munkában, amely közelebb visz bennünket Istenhez, s kifejezi szeretetünket családunk iránt.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, adj készséges szívet, hogy befogadhassunk mindent, ami szép, jó és igaz, s adj világos látást, hogy elutasíthassunk mindent, ami hamis, ami rút, ami rossz. Teremts bennünk tiszta szívet, Istenünk, hogy jó gazdái lehessünk ennek a világnak. Ne szennyezzenek be minket gonosz indulatok, gyűlölet, harag, viszálykodás. Egyetértést adj nekünk! Add, hogy fiatalok és idősek egyre jobban megértsük: csak akkor leszünk igazán emberek, ha tiszta a szívünk.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: