napi evangelium


Napi evangélium


2013. november 27. – Szerda

Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

Lk 21,12-19


Elmélkedés:

A tanítványokra váró nehézségekre, szembenállásra és üldözésre figyelmeztet ma minket Jézus. Az üldözések nem csak a végső időkben fognak bekövetkezni, hanem évszázadokon keresztül végigkísérik a Krisztusban hívők és a krisztusi közösség életét. Még a régmúlt időkre sem kell gondolnunk, elég, ha felidézzük a XX. század vértanúinak példáját, s máris láthatjuk, hogy vannak, akik az Egyházban látják legfőbb ellenségüket, s úgy gondolják, hogy a keresztény hívők megfélemlítésével, a papok jóhírének tönkretételével vagy esetleg bántalmazásukkal és megölésükkel meggyengíthetik Isten népének közösségét.
Ha az Egyház csupán emberi vagy emberekre alapozott csoportosulás volna, akkor minden a hit ellenségeinek terve szerint történne. Mert az ember meginoghat. Az ember megtéveszthető. Az ember hiszékeny. Az ember gyenge és gyarló. Hitünk szerint viszont nem egyszerűen egy emberi intézmény az Egyház, hanem kegyelmi közösség, amelyet Krisztus Lelke éltet. A vértanúk példája az isteni kegyelem titokzatos működésének köszönhetően nem gyengíti, hanem erősíti az Egyházat. Állhatatosságra, hűségre és hitük megvallására készteti a hívőket.
A hitben való hűséges kitartás az üdvösség feltétele. Krisztus tanítványát senki és semmi nem tántoríthatja el a hittől és Isten szeretetétől. A fizikai erőszak vagy a lelki kényszer sem képes eltéríteni a hittől és a hit szerinti élettől azt a keresztényt, akinél a hit tudatos és személyes döntés eredménye. Akinek felszínes és nem a Jézussal való személyes kapcsolatból forrásozó a hite, az könnyen meginoghat. Legyünk hűséges és tanúságtevő követői az Úrnak!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Adj nekem kedvet és lehetőséget, hogy téged mindinkább megismerhesselek, mindjobban megszeresselek, és egyre hívebben kövesselek. Buzdító kegyelmed hívása nálam ne süket fülekre találjon, hanem legyek mindenkor kész, hogy akaratodat odaadással teljesítsem! Szembefordulok önszeretetemmel és önzésemmel, s követlek a gyalázatban, szegénységben és üldöztetésben. Teljesen újjá akarok születni, a régi magamat levetkőzni, hogy már ne én éljek, hanem te énbennem.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: