napi evangelium


Napi evangélium


2013. június 13. – Csütörtök

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: Te esztelen!, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: Te istentelen!, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.”

Mt 5,20-26


Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban Jézus általános kijelentéseit olvastuk a régi és az új törvényről, s ennek kapcsán azt a tanulságot fogalmaztuk meg, hogy a krisztusi törvényben a szeretet a legfontosabb, s ez mindannyiunk szívébe íródott. A mai naptól kezdve hat részletesen kifejtett példa következik a haragról, a házasságtörésről, a válásról, az esküről, a bosszúról és az ellenségszeretetről.
Elsőként a harag kerül sorra, ami ugyan kis bűn lehet, de ha valaki engedi, hogy szívében növekedjék, akkor könnyen gyűlöletté fajulhat. A „Ne ölj!” parancs megszegése azt jelentette az ószövetségi időkben, hogy valaki a másik ember elleni gyűlöletét egy végletes tettben fejezi ki annak élete kioltásával. Ezt szigorítja Jézus, aki szerint nem csupán az követ el bűnt, aki embert öl, hanem már az is bűnös, aki haragot vagy gyűlöletet táplál szívében embertársa iránt. A bűn egy olyan út, amelyen az ember folyamatosan eltávolodik Istentől. Ezen az úton jobb minél előbb megállni, mert az ellenszenv, ami kezdetben csak egy kis érzés a szívben, hamar súlyos cselekedetekben ölthet testet. A békülékeny lelkület, a békesség szeretete és a megbocsátás készsége nem a gyengeség jele részünkről, hanem a Jézus által ajándékozott boldogság egyetlen útja. A rendszeres és őszinte lelkiismeretvizsgálat sokat segít abban, hogy a jó úton haladjunk. Mindig gondoljunk szándékaink lehetséges távolabbi hatásaira! Éljünk a szeretet törvénye szerint!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni kegyelemként!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: