napi evangelium


Napi evangélium


2012. december 13. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony mondom nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg!

Mt 11,11-15


Elmélkedés:

Jézus elismerő szavakkal beszél Keresztelő Jánosról. Ezt mondja: „Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál” (Mt 11,11). Vajon mi váltotta ki ezt a dicséretet? Mit értékelt ennyire magasan Jézus? Ha Keresztelő János lelki nagyságának titkát keressük, észre kell vennünk, hogy messzemenőkig teljesítette azt a küldetést, amit Isten bízott rá. A Mindenható Isten, amikor elérkezettnek látta az időt, hogy Fiát elküldje a világba, az ő jövetelét a Keresztelő működésével készítette elő. János a Megváltó előhírnökeként lépett fel, és hirdette, hogy hamarosan beteljesedik Isten egykor tett ígérete, s eljön a Messiás. Igazi prófétaként figyelmeztette a népet arra, hogy letértek Isten törvényeinek útjáról, megszegték a szövetséget, amelyet Isten kötött velük, ugyanakkor megmutatta az Istenhez való visszatérés útját is. Az emberek szívesen hallgatták őt és a bűnbánat jeleként keresztelkedtek meg nála a Jordán folyóban. Amikor tömegesen, nagy számban jöttek Jánoshoz az emberek, nem szállt a dicsőség a fejébe. Nem gondolta nagynak önmagát. Nem akart többet tenni, mint amit Isten kért tőle. Népszerűsége csúcsán sem mondta azt, hogy ő a Megváltó, pedig sokan gondolták, hitték ezt róla. Ekkor is a legnagyobb alázattal mutatott Krisztusra, a Megváltóra. Elismerte, hogy Krisztusban jött el a Messiás.
Keresztelő Szent János, az adventi időszak jellegzetes alakja irányítsa a mi figyelmünket Krisztusra, a Megváltóra! Szívleljük meg megtérésre szólító szavát és tartsunk bűnbánatot! Várjuk tiszta szívvel Jézus születésének karácsonyi ünnepét!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel nyisd meg lelkünket a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk. Tágítsd ki szívünket, hogy téged befogadhasson! Illess bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged, benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk, mint ahogy egyek a tagok a testben a fejjel, és amint egy a szőlővessző a tőkével. Engedj a te erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig, míg csak el nem jutunk szent színed látására!
Granadai Szent Lajos
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: