napi evangelium


Napi evangélium


2012. november 30. – Péntek, Szent András apostol

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.

Mt 4,18-22


Elmélkedés:

Szent András apostol ünnepén az első tanítványok meghívásáról olvashattunk az evangéliumban. Nem csak azon érdemes elcsodálkoznunk, hogy a halászok a számukra egészen váratlan hívásnak engedelmeskedve miért indulnak azonnal Jézus nyomába, hanem azon is, hogy az Úr is egészen váratlanul, előkészület nélkül hív meg embereket. Jézus ne ismerte korábban ezeket a halászokat, nem érdeklődött származásuk vagy családjuk felől, nem szerzett be megbízható személyektől információkat róluk. Most látja őket először. Nem arról van tehát szó, hogy már korábban kinézte őket, s csak kereste a megfelelő alkalmat, hogy mikor hívhatja meg őket. Most találkozik velük először, azonnal meghívja őket, s ők rögtön követik. Hány fiatal gondolkozik évekig élethivatásán és problémázik hivatásának elfogadásán! Milyen sokan késlekednek és megvárakoztatják az Urat! Milyen sokáig bizonytalankodnak! Pedig, ha engedték volna, hogy megragadja őket az első pillanat varázsa, az első találkozás kegyelme, s igent mondva azonnal elindultak volna Jézus után, már hány emberi lelket megmenthettek volna! Ne tétovázz, ha Isten hív! Indulj az emberhalászatra!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal, hogy tanúsíthassuk: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes küldetésében mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: