napi evangelium


Napi evangélium


2012. november 15. - Csütörtök

A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: „Nézd itt van, vagy amott!” Isten országa köztetek van.” Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: „Nézzétek, itt van, vagy amott!” Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.”

Lk 17,20-25


Elmélkedés:

Jézus, aki meghirdette Isten Országát – imádkozzuk a világosság rózsafüzérében. Ugyanebben a rózsafüzérben a másik négy titok Jézusnak egy-egy konkrét cselekedetére vonatkozik: megkeresztelkedik a Jordán vizében, csodát tesz a kánai menyegzőn, megmutatja dicsőségét a Tábor-hegyen és megalapítja az Eucharisztiát az utolsó vacsorán. Isten Országának meghirdetése e konkrét eseményeknél hosszabb folyamat, hiszen az Úr egész tanítása erről szól. Jézus feltámadását követően az Ország további növekedését az igehirdetés biztosítja. A keresztény ember, akinek helye van ebben az Országban, nemcsak imádkozik, hogy jöjjön el Isten országa, hanem tanúságot is tesz az Ország jelenlétéről.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a kenyér és a bor színe alatt: táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: