napi evangelium


Napi evangélium


2012. október 20. - Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.

Lk 12,8-12


Elmélkedés:

A Szentlélek működése nem csak az Egyház működésében és tanúságtételében fedezhető fel, hanem mindenkinek a személyes, egyéni életében is. A lélek ugyanis csodálatos módon átalakítja életünket. Segítségével felfedezhetjük, hogy Krisztushoz tartozunk és erősíthetjük ezt a kapcsolatot. A Lélek ugyanakkor segít megértenünk emberi és istengyermeki méltóságunkat. A Szentlélek benső, lelki emberré formál minket. Nélküle elvesznénk az anyagi világban, s könnyen megfeledkeznénk arról a nemes hivatásról, amelyre Isten hívott meg minket. Nélküle elveszíthetnénk az üdvösség útján, s csupán ebben a világban élnénk. Emellett Jézus azért is küldi el, ajándékozza nekünk a Szentlelket, hogy megerősítsen minket a hitvallásban és a tanúságtételben. Engedelmeskedjünk a Lélek erejének!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus, segíts, hogy szüntelenül a menny felé törekedjek, ahol megadod a jónak jutalmát, s ahol megnyílnak előttem Isten végtelen titkai: a szeretet titka, az irgalom titka, a jóság titka, az élet titka. Te hívsz, te vársz engem a mennybe, ahol örökre eltölt az isteni szeretet. Segíts nekem, hogy egész életemben keressem azt a szűk ösvényt, amely menny felé vezet, s megtaláljam az örök élet kapuját!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: