napi evangelium


Napi evangélium


2012. október 15. - Hétfő

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

Lk 11,29-32


Elmélkedés:

Saját küldetését Jézus Jónás küldetéséhez hasonlítja a mai evangéliumban. Jónás prófétának az volt a feladata, hogy megtérést hirdessen Ninive lakóinak. A város népe hallgatott az isteni figyelmeztetésre és bűnbánatot tartott. Jézus szintén azt tartotta feladatának, hogy bűnbánatra és megtérésre szólítson fel. Szavára azonban nem mindenki hallgatott.
A keresztény igehirdetésben később más szempont miatt is feltűnik a Jónás-Jézus párhuzam. A prófétát az Úr előképének tekintették, hiszen miután három napig volt a cethal gyomrában, új életet kapott. Ugyanígy Jézus is a kereszthalála utáni harmadik napon támadt fel.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézusunk, ments meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled, megfeledkezzünk gondviselésedről és a lelki értékekről, amelyeket neked köszönhetünk. Ments meg minket attól, hogy szívünkön eluralkodjon a kapzsiság, a telhetetlenség és a gazdagodás féktelen vágya! Taníts minket egyszerűségre és szegénységre, hogy mindig elégedettel legyünk azzal, amit Te ad nekünk! Jézusunk, te légy szívünk gazdagsága!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: