napi evangelium


Napi evangélium


2012. október 9. - Kedd

Abban az időben: Jézus és tanítványai miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.”
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.”

Lk 10,38-42


Elmélkedés:

Félreértelmeznénk a mai evangélium mondanivalóját, ha arra gondolnánk, hogy Jézus nem értékeli a szorgalmas Márta munkáját, hiszen a becsületesen végzett emberi munka a Teremtő Istent dicséri, és az Istennek végzett szolgálat mindenképpen értékes. Jézus arra szeretné irányítani figyelmünket, hogy az ő követésének alapja az ő tanításának a hallgatása. Ez az az egy szükséges dolog, ami az ember számára a legfontosabb. Isten szavának tehát el kell jutnia minden emberhez, s ebben a feladatban nagy részt vállalnak a papok, akik Isten igéjének hirdetésére vállalkoznak. Csak az isteni tanítás figyelmes, tanulékony hallgatójából lehet hiteles igehirdető. Idén, a papság évében gondoljunk arra, hogy amikor a papot hallgatjuk, akkor magát Krisztust hallgatjuk. Sose a pap szavainak külső jellegzetességeire, hibáira vagy éppen ékesszóló mivoltára figyeljünk, hanem mindig azt halljuk, meg, amit Isten személyesen nekünk akar mondani.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy Téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: