napi evangelium


Napi evangélium


2012. szeptember 29. – Szombat, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség.” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”

Jn 1,47-51


Elmélkedés:

Ne gondoljunk feltétlenül arra, hogy Jézus különleges képességével látta a távolban Nátánáelt és ezért mondta neki azt, hogy mielőtt Fülöp apostol hívta volna látta őt. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy a korábbi napok valamelyikén Jézus láthatta egyszer őt a fügefa alatt, amely az írástudók kedvelt beszélgetőhelye lehetett. Nátánáel kérdése mégis nagyon érdekes: „Honnan ismersz engem?” – fordul Jézushoz. Néha talán mi is elcsodálkozunk azon, hogy az Úr mennyire ismer minket. Jól ismeri gondolatainkat, szívünk szándékait, érzéseinket és vágyainkat. És ismeri bűneinket, eleséseinket, gyarlóságainkat is. Milyen jó volna, ha rólunk is olyan jó véleménnyel volna, mint Nátánáelről és minket is igaz embernek ismerne!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Szent Ágoston
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: