napi evangelium


Napi evangélium


2012. szeptember 27. – Csütörtök

Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: „János támadt fel a halálból.” Mások szerint: „Illés jelent meg újra.” Voltak, akik azt állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik.” Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem... Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.

Lk 9,7-9


Elmélkedés:

Jézus tanításának és tetteinek híre Heródeshez is eljutott. Még Heródest is, aki nem sokkal korábban lefejeztette Keresztelő Jánost, arra ösztönzi ez, hogy keresse a Jézussal való személyes megismerkedés lehetőségét. De csak kíváncsiságból és félelemből akar Jézussal találkozni. Kíváncsi arra, hogy ki lehet az az ember, aki csodatévő erővel rendelkezik, s attól fél, hogy egy népszerű és hatalommal rendelkező személy elveheti uralmát. Az emberek sok minden gondolnak Jézusról, s látszik, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a mennyei Atya küldte őt a világba. Mi azért akarjuk Jézust és tanítását megismerni, hogy aszerint éljünk.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: