napi evangelium


Napi evangélium


2012. szeptember 26. – Szerda

Jézus összehívta a tizenkét apostolt. Erőt és hatalmat adott neki az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik: „Semmit se vigyetek az útra: se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt! Két ruhátok se legyen! Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok! De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük!” Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.

Lk 9,1-6


Elmélkedés:

Amikor Jézus elküldi apostolait, hogy Isten országának örömhírét hirdessék, akkor nekik teljesen eszköztelenül kell útnak indulniuk. Semmi mást nem vihetnek magukkal, mint Jézus üzenetét, és küldetésüket csakis küldőjük nevében végezhetik. Az apostolok tehát nem bízhatnak sem a maguk képességeiben, sem más emberek segítségében, hanem csak egyedül Jézusban, aki átadja nekik hatalmát, hogy munkájukat hatékonyan és eredményesen tudják végezni. A feladat mindaddig valóban gyümölcsöző is, amíg a Mester nevében történik. Ha más evangéliumot hirdetnének vagy más tanítást mondanának, biztosan elveszítenék Isten Szentlelkének támogatását. Jézus tanítványaiként mi is szert tehetünk arra az erőre és hatalomra, amely Jézustól származik, s amely bennünket is képessé tud tenni arra, hogy az Ő nevében hirdessük az igazság tanítását. Legyünk Jézus apostolai, azaz küldöttei!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Hálát adunk néked, Atyánk, az életért és tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a Te szolgád, Jézus által! Dicsőség néked mindörökké! Ahogyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken és eggyé váltak összegyűjtve, úgy gyűljön össze egyházad királyságodban a Föld határairól! Mindenható Uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet Szolgád által. Dicsőség néked mindörökké!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: