napi evangelium


Napi evangélium


2021. június 21. – Hétfő

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: „Hadd vegyem ki szemedből a szálkát!”, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!

Mt 7,1-5


Elmélkedés:

Továbbra is Jézus hegyi beszédét olvassuk az evangéliumban. A mai naptól olyan rész következik, amely a hívők számára ad útmutatást a közösségi élethez. „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!” – hangzik az Úr első figyelmeztetése.
A közösségi életet, az emberek közti kapcsolatokat megmérgezik az előítéletek és ítélkezések. Jószándék és jóindulat nélkül legfeljebb az érdekközösségek működhetnek, maradhatnak fenn egy ideig, de a szeretetközösségek nem. Szent János evangéliumában olvashatunk arról, hogy Jézus mire alapozza a benne hívők közösségét: „Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket” (Jn 15,15). Jézus élete nyitott könyv az ő barátai, tanítványai, apostolai számára. Megbízik bennük, ezért megosztja velük mindazt, amit az Atyától hall. Az Úr olyan szeretetkapcsolatban akar élni követőivel, amilyen szeretetkapcsolatban van a mennyei Atyával.
Miért javasolja a mi Urunk, hogy ne ítélkezzünk? Lássuk be: nem ismerhetjük teljesen a másik személyt és az ő szándékait, amely alapján igazságos ítéletet tudnánk alkotni. Az ítélkezés, a cselekedetek minősítése egyedül Isten feladata és joga, aki tökéletesen ismeri az emberi szívek minden szándékát. Tudja, hogy mit miért teszünk, s képes arra, hogy igazságos legyen minden ítéletében.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Ha előítéletekkel vagy hitetlenséggel közelednénk feléd, félreismernénk téged. Te közülünk való valóságos ember és közénk jött valóságos Isten vagy. Emberként élted földi életed, emberként viselted el a szenvedéseket és a halált, megmutatva számunkra, hogy miként kell emberként élnünk. Jöjj, taníts bennünket az igazságra és vezess minket az örök életre! Taníts minket a hitre, hogy hitetlenségünk ne akadályozza, hogy közöttünk is csodát tegyél! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!