napi evangelium

> RSS >
> Feliratkozás >


Napi evangélium


2015. március 6. – Péntek

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: „A fiamat csak megbecsülik!” Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: „Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!” Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?” Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.”
Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: „A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!” Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.

Mt 21,33-43.45-46


Elmélkedés:

A gonosz szőlőmunkásokról mondott beszéd azt tanúsítja, hogy Jézus tudatosan készül a szenvedésre és a halálra, ezt azonban nem kudarcnak tekinti, hanem a mennyei Atya akaratának és saját küldetése beteljesítésének. Tanítványai számára három alkalommal beszélt arról, hogy Jeruzsálemben milyen sors vár rá, ők azonban nem értették meg ezeket a kijelentéseit.
A történet szerint a gazda bérbe adja szőlőjét, majd a szüret idején elküldi szolgáit a termésért. A munkások azonban sorra bántalmazzák őket, majd végül a fiát is megölik abban a hiszemben, hogy így az övüké lehet a szőlőbirtok. Máté evangélista azzal zárja a történetet, hogy a főpapok és a farizeusok megértették, hogy róluk szól a hasonlat, azaz ők és elődeik azok, akik gonoszul bántak Isten küldötteivel, a prófétákkal. Jézus tanítványai pedig, akik szintén hallották e szavakat, talán megérthették, hogy Jézus a történetben szereplő fiú, akire halál vár.
A gazda magatartása Isten tulajdonságait fedi fel előttünk. Isten türelmes, emberszerető, irgalmas, kész a Fiát is feláldozni az emberek, a megváltás érdekében. Felismerem-e Jézusban az Isten Fiát? Istennek végzett szolgálatnak tekintem-e az életem? Hiszem-e, hogy Jézus a Megváltó? Mit teszek annak érdekében, hogy a világban a gonosznak engedelmeskedők Isten útjára lépjenek?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Látogasd meg kérünk Urunk családi otthonunkat és az ellenség cselvetését messze űzd el tőlünk! Szent angyalaid lakjanak velünk és őrizzenek minket, hogy békében aludjunk és Krisztussal virradjunk. Istenem! Meg kell halnom, de nem tudom, hogy mikor és hogyan, azt azonban jól tudom, ha halálos bűnben halok meg, örökre elkárhozom. Édes Jézusom! A Te szent halálod érdemeire add meg nekem a jó halál kegyelmét! Atyám a Te kezeidbe bocsátom lelkemet! Majd, ha végóránkat értük, szent fiadat kérjed értünk. Boldog halált esd le ránk, Nagyasszonyunk, Szűz Anyánk! Ámen.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: