napi evangelium

> RSS >
> Feliratkozás >


Napi evangélium


2014. július 29. – Kedd, Szent Márta

Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”

Jn 11,19-27


Elmélkedés:

Amikor Jézus megérkezik barátja házába, Lázár már négy napja halott. Lázár testvére, Márta azzal fogadja Jézust, hogy biztosan minden másként történt volna, ha néhány nappal korábban érkezett volna. Márta ezzel egyrészt kifejezi Jézus rendkívüli erejébe vetett személyes hitét, másrészt bizonyára a jelenlévők véleményét is tolmácsolja, akik szintén azt gondolták, hogy a csodáiról híres tanító megakadályozhatta volna Lázár halálát. Sőt Jézus nem csupán gyógyító csodáival adott alapot ennek feltételezéséhez, hanem azzal is, hogy korábban már két alkalommal is hozott vissza a halálból embereket az életre. Márta ugyanakkor nem gondol a mostani feltámasztásra. Ez Jézus különleges ajándéka lesz. Lázár feltámasztásával Jézus isteni erejét bizonyítja, ugyanakkor előre jelzi mindannyiunk sorsát, feltámadásunkat az örök életre.
Érdemes ismételten elolvasni Jézus és Márta párbeszédét. Az életről, a halálról, a feltámadásról beszélgetnek. S e beszélgetés során Jézus kinyilatkoztatást tesz önmagáról. Életnek és feltámadásnak nevezi magát. Ő az, aki az életnek és a feltámadásnak az ajándékozója. Itt értjük meg az újszövetség igazi újdonságát: Jézus valóban Isten, akinek hatalma van életet adni az ember számára. Ennek lesz bizonyítéka a húsvéti esemény, Krisztus feltámadása. Márta hitvallása már az egész Egyház hitét fejezi ki. Jézusban hinni azt jelenti, hogy hiszek az élet Urában, aki a feltámadás által új, örök életet ad az embereknek.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Áldott legyél, aki azért jöttél, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy tőled semmi nem választhat el; hogy számodra nincs elveszett drachma vagy eltévedt bárány, mert számodra mindenki él, és senki nem szakadhat ki kezedből. Hálát adok neked, hogy a te országod törvénye nem emberi szabály, hanem új szövetség. Köszönöm, hogy első zsengeként feltárod előttünk a feltámadás reménységét!
 


________________________________

Aktuális:

Kedves e-vangélium olvasók!
Néhány friss információ a füzet-akcióról:
1. Örülök a számos pozitív visszajelzésnek és köszönjük az adományokat! Előreláthatólag 14-15 ezer füzetet sikerül gyártatnunk és szétosztanunk gyerekeknek. A felajánlások és igények figyelemmel kísérhetőek ezen az oldalon: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
2. A kedvezményezett plébániák papjai 30 szentmisét mondanak azokért, akik adományukkal támogatták, támogatják a füzet-akciót.
3. Néhány érintett szülő jelezte, hogy vásárolna a füzetekből, mert kisiskolás gyermeke szívesebben írna ilyen füzetekbe. Mivel árusítással nem foglalkozunk, inkább megoldjuk valahogy a személyes küldést, de ingyenesen. Ha nagyon akar, utólag adománnyal támogathat a szülő. Szeretnénk az eredeti karitatív szándéknál maradni.
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 28.
És itt az eredeti üzenet:
Idén nyáron egy új evangelizációs lehetőséget tervezek. Karitatív céllal iskolai füzeteket készítünk és adományozunk gyerekeknek. Teljesen szabvány füzetekre kell gondolni, négyféle változatban: első osztályos vonalazású, négyzetrácsos, vonalas alsós és felsős. Az újdonság az benne, hogy a borítója vallásos tartalmú, azaz gyermekek számára készült rajzzal, egy-egy evangéliumi jelenettel az elején. Hittannak és más tantárgyaknak egyaránt használható.
A cél az evangelizáció. A gyereknek legyen a focistás és popsztáros füzetei között egy vagy akár több vallásos is, amit például hittannak használ. Katolikus iskolákban nem ciki, de állami iskolában bizony hitvallás a gyerek részéről, ha ilyet használ. Az atyák részéről pozitív a kezdeményezés visszhangja, mert a vallásos öntudat ilyen módon is növelhető a gyerekekben.
Plébániákra és egyházi iskolákba juttatnánk el az iskolás gyerekek számától függően nagyobb, néhány száz darab mennyiségben, a kiosztást ők végzik. Külön címre nem küldenénk, mert a postadíj többe kerülne, mint a néhány füzet. A gyerekek természetesen ingyenes kapnák. Augusztusban küldenénk mindenhová, hogy az iskolaév kezdetén osztható legyen. E karitatív akcióval az evangelizáció mellett a hitoktatást is támogatnánk, segítenénk.
Egy általános iskolás gyermek évente 16-20 db füzetet használ el, a kezdő füzetcsomag nem szokott elég lenni, évközben újat szükséges beszerezni. Nagyobb mennyiségben 74 Ft egy ilyen füzet nyomtatása és 6 Ft/db áron postázható (persze nem egyesével). 1600 Ft adományból 1 gyermek 1 éves füzetigénye biztosítható, vagy 20 gyermeknek jut 1-1 darab.
Szeretettel, kérem, ha van rá lehetősége, Ön is támogassa karitatív akciónkat!
Az adományozók által felajánlott mennyiség, valamint a kedvezményezettek listája folyamatosan frissítve megtekinthető az alábbi linken: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/iskolai_fuzet_gyerekeknek
Köszönöm, ha nagylelkű adományával Ön is segíti a gyermekek evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2014. július 20.
A füzet akcióra szánt adományokat 2014. augusztus 10-ig várjuk. Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
Az Adománynál válasszuk célként: Iskolai füzet
2. Utalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Iskolai füzet
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy Iskolai füzet-akció támogatásához kér csekket.
4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Megjegyzés: Iskolai füzet

 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: