napi evangelium

> RSS >
> Feliratkozás >


Napi evangélium


2015. július 30. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?” „Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.” Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.

Mt 13,47-53


Elmélkedés:


Az Isten országáról szóló példabeszédek közül a hetediket, az utolsót olvassuk a mai napon, amely a tengerbe vetett, és mindenféle, azaz evésre alkalmas és alkalmatlan halakat egyaránt összegyűjtő halászhálóról szól. A hasonlat ugyanazokat a kérdéseket és problémákat veti fel, mint a búzáról és a konkolyról szóló példázat (vö. Mt 13,24-30). Miért engedi Isten, hogy a világban jelen legyen a rossz? Miért engedi, hogy a gonosz veszélyeztesse, rosszra kísértse a jókat?
Első olvasatban úgy értelmezzük a példabeszédet, hogy a jó halak a keresztény hívőket, a rosszak pedig a nem hívőket jelképezik. A világban tehát együtt élnek azok, akik Krisztus követőjeként Isten országának megvalósításán fáradoznak, és azok, akik mit sem törődnek Istennel. Ezen értelmezési lehetőség mellett érdemes megemlítenünk egy másikat. Máté evangélista megtapasztalhatta azt, hogy a krisztusi közösségben egyesek példásan és valóban a hit szerint élnek, miközben a közösség tagjai között a bűnös élet útján botladozók is jelen voltak. Talán az előbbiek között lehettek türelmetlenebbek is, akik a közösség mielőbbi megtisztítását, a bűnösök eltávolítását sürgették. Mindez azonban csak emberi ítélet, emberi vélekedés, amellyel szemben Jézus példázata Isten türelmét helyezi előtérbe, illetve azt hangsúlyozza, hogy az ítélkezéshez egyedül Istennek van joga.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Add meg Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmét. Töltsd el őket szereteteddel, hogy csak hozzád tartozzanak, és dicséretesen éljenek anélkül, hogy földi érdemek után törekednének. Te légy tisztességük, te az örömük és akaratuk, te légy vigaszuk a szenvedésben, tanácsuk kételyeikben, védelmük az igazságtalanság ellen, türelmük a lelki szárazságban, gazdagságuk a szegénységben, enyhülésük a betegségben, és egyszer majd sikeresen adhassanak számot szolgálatukról.
F. Lewtie
 


________________________________

Aktuális:

Kedves e-vangélium olvasók!

Az e-vangélium kérdőívre adott válaszok alapján a következő fejlesztésekre lehet számítani.

Az evangelium365.hu oldalt úgy újítjuk meg, hogy a színesebb megjelenésre, tetszetősebb szövegre és képekre vágyók kívánságát teljesítsük. Az új honlap mobilbarát lesz, azaz okostelefonokon és mobileszközökön könnyen olvasható. Lesz lehetőség a napi evangéliumhoz személyes véleményeket fűzni és egymással megvitatni azt. Készítünk Facebook és Twitter oldalakat, mert nagyon sokan használjátok ezeket a közösségi fórumokat.

Már elkezdtük az új honlap készítését, reményeink szerint a nyár végén már használhatjátok.

Szeretnénk, ha még több személyhez eljuthatna az evangélium. Ennek érdekében már készül egy új plakát, és négyféle "szentkép", a hátoldalán egy-egy imával. Igyekszünk újszerű ötleteket alkalmazni ezeken, hogy új embereket szólítsunk meg az örömhírrel. Bízom benne, hogy örömötökre szolgál a kéréseitek alapján megújuló e-vangélium.

Szeretettel kérem, támogassátok adományaitokkal a fejlesztéseket és a nyomtatott anyagok elkészítését. Ahogy eddig is a ti segítségetekkel valósult meg minden előrelépés, ezekben a feladatokban is kérem a nagylelkűségeteket. Ti is érzitek, hogy az e-vangélium terjesztése közös feladatunk. Örömmel venném, ha önkéntesen, jószándékkal, lehetőségeitek szerint támogatnátok az e-vangelizációt. A jó Isten jutalmazza meg sokszorosan e célra felajánlott adományaitokat! Köszönöm!

Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2015. július 30.
Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Megjegyzés: Evangélium
Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben.
Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket.

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Megjegyzés: Evangélium

 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: