napi evangelium

> RSS >
> Feliratkozás >


Napi evangélium


2015. április 25. – Szombat, Szent Márk evangélista

Abban az időben: Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igehirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket.

Mk 16,15-20


Elmélkedés:

Az újszövetségi Szentírás sorrendje szerint a második evangélium Szent Márk írása, amely azonban időrendben a legkorábban keletkezett. Mind a négy evangélium esetében megfigyelhetünk sajátos szempontokat, amelyek a szerzőt vezették. Ma Szent Márk evangélista ünnepén foglaljuk röviden össze, milyen szándék vezette őt művének megírásakor.
Amikor Márk megírja evangéliumát, azaz mintegy 25 évvel Krisztus feltámadása után, már léteznek krisztusi közösségek. E közösségek tagjait szeretné megerősíteni a hitben. A hit két pilléren nyugszik: Jézus kereszthalálán és feltámadásán, amelyek meghozták az emberiségnek a megváltást és az üdvösséget. Az első keresztények nem csupán a hit örömét tapasztalták meg, hanem azt is, hogy hitük miatt üldözések érik őket. Márk fel akarja készíteni a keresztényeket a rájuk váró üldözésekre, meg akarja őket erősíteni hitükben, bátorít a helytállásra és a hitben való kitartásra. Az üldözések és a világ kísértései megingathatják az embereket a hitben, de ennek ellen lehet állni Isten segítségével.
Miként az első krisztusi közösség számára, ugyanúgy a mi számunkra is a hit megerősödését szolgálja az evangélium naponkénti olvasása. Benne megtalálom az öröm, a megváltás, az üdvösség, a kegyelem és a hit tiszta forrását.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, Te örömmel ajándékozod meg az embereket, és azt várod, hogy örömben éljenek, mert a te világod öröm és boldogság. Űzd el lelkemből a szomorúságot. Adj gondolataimnak szárnyat, és vedd el tőlem a gondokat. Azért is könyörgök több örömért, hogy másokat is örömre hangolhassak. Amen.
 


________________________________

Aktuális:

2015. április 25-én, szombaton a Budapest-Remetekertvárosi Szentlélek templomban Mága Zoltán ad jótékonysági koncertet, amely 19 órakor kezdődik. Dr. Papp Tamás atya, a templom plébánosa mindenkit szeretettel hív. A koncert ingyenes, adományokat a templom felújítására lehet felajánlani.

 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: